Zajęcia Adaptacyjne

Sposób przebiegu procesu adaptacji jest zawsze decyzją rodziców. My proponujemy pewien model, który przedstawiamy poniżej: Adaptację rozpoczynamy zazwyczaj od 20 minut pierwszego dnia, wydłużając ten czas w każdym kolejnym dniu o 20 minut bądź 1 godzinę. Proponujemy by już pierwszego dnia dziecko pozostało w przedszkolu samo. W kolejnych dniach proponujemy sukcesywnie wydłużać czas pobytu dziecka w przedszkolu. Zgodnie z zasadą otwartych drzwi obowiązującą w sieci naszych przedszkoli rodzice, rodzeństwo i dziadkowie, mają prawo i przywilej przebywać w przedszkolu zawsze gdy jest w nim dziecko. Zatem oczywiście jest możliwość przebywania z dzieckiem podczas adaptacji i w późniejszym okresie jednakże my z naszej strony polecamy samodzielny pobyt dziecka w okresie adaptacji. Przedstawiona powyżej ścieżka adaptacji dziecka do nowego miejsca i osób pozwala w łagodny aczkolwiek efektywny sposób zwiększać czas pobytu dziecku w przedszkolu.