Aktywna edukacja

Aktywna edukacja jest receptą na wszechstronny rozwój uczniów naszego przedszkola. Pozwala w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w młodych ludziach nie hamując jednocześnie ich naturalnej ciekawości świata. Edukacja w ruchu, której elementy wykorzystujemy w codziennej pracy z dziećmi, zapewnia zarówno całościową jak i zintegrowaną stymulację całego organizmu – zarówno jego strefy fizycznej jak i psychicznej. Prowadzone przez nas warsztaty (m.in. kulinarne, techniczne, plastyczne, eksperymentatorskie) pozwalają naszym uczniom w ciekawy i przystępny sposób poznawać świat i jego tajniki. Wytwory małych rączek znajdują praktyczne zastosowanie w codzienności co pozwala dzieciom poczuć dumę i satysfakcję z wykonanej pracy. Dbałość o tężyznę fizyczną poprzez prowadzone zajęcia taneczne, wyjścia na basen czy też podróże małe i duże umożliwia wyrabianie w dzieciach nawyku dbania o kondycję, sylwetkę oraz kształtuje odporność dzieci. Prowadząc nasze przedszkola kładziemy szczególny nacisk na dobre samopoczucie dziecka, indywidualne, podmiotowe podejście, pełne szacunku i troski. Celem wychowawczym, który nam przyświeca jest kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych. Gwarancją poszanowania godności dziecka są nasze zasady:

ZASADA POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO ZAJĘĆ - każde dziecko może skorzystać ze wszystkich zajęć prowadzonych w przedszkolu. Opłata za wszystkie zajęcia zawiera się w czesnym, dlatego nie zdarza się by dziecko zostało wyproszone z sali podczas zabawy.

ZASADA OTWARTYCH DRZWI - rodzice i inni członkowie rodziny dziecka mogą zawsze towarzyszyć dzieciom podczas pobytu w przedszkolu. Nasze drzwi są dla Rodziców zawsze otwarte.

ZASADA GWARANTOWANEJ CENY - Od momentu zapisania dziecka, aż do ostatniego dnia korzystania z przedszkola cena jest stała. Dopuszczalna jest jedynie korekta o poziom inflacji.

ZASADA ZRÓŻNICOWANIA I DOSTĘPNOŚCI SAL - dzieci w ciągu dnia przebywają w różnych salach, w każdej z nich jedynie małą jego część. Sale posiadają różnorodne wyposażenie. Dzięki temu, dzieci mają duży komfort psychiczny.

ZASADA DOBROWOLNOŚCI - każde dziecko uczestniczy tylko w tych zajęciach, w których ma ochotę. Nauczyciel, by zachęcić dzieci do uczestnictwa w swoich zajęciach musi starannie się przygotować i poprowadzić.

Oferujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć dydaktycznych:

Zajęcia dydaktyczne dla wszystkich grup wiekowych zgodne z podstawą programową prowadzone przez naszych nauczycieli przy wykorzystaniu innowacyjnych sposobów nauczania – przede wszystkim poprzez warsztaty praktyczne i edukację w ruchu.

Zajęcia języka angielskiego prowadzone przez naszego lektora, który przygotowuje dla naszych uczniów ciekawe i skuteczne programy nauczania. Nauka języka angielskiego poprzez śpiew, gry i zabawy pozwala osiągnąć zauważalne efekty i zadowolenie dzieci. Głównym, przyświecającym nam celem jest nauczenie otwartości dzieci na wypowiadanie się w języku angielskim połączone z poznaniem tradycji i kultury krajów anglosaskich.

Zajęcia na basenie mają na celu oswajanie dzieci z wodą, naukę zasad bezpieczeństwa, naukę pływania. Są one prowadzona pod opieką wykwalifikowanego ratownika.

Gimnastyka to w naszym przedszkolu sport połączony z relaksem. Sprawia ona, że dzieci mają wrażenie mniej zmęczonych, mają więcej siły i chęci do zajęć. Ćwiczenia relaksujące są bardzo przyjemne i atrakcyjne dla maluchów, sportowe pomagają im w wyładowaniu ich energii i poprawiają kondycję fizyczną.

Zajęcia taneczne są ważną częścią naszej oferty artystyczno – sportowej. Dzieci doskonale czują się w tańcu, uczą wyrażać się emocji poprzez sztukę jak również poznają tradycje ludowe i historię muzyki. Ponadto mali tancerze uczą się układów, które później są przedstawiane rodzicom.

Logopedia - przeprowadzamy za zgodą rodziców profilaktyczne badania przesiewowe dla wszystkich naszych uczniów oraz prowadzimy regularną terapię indywidualną dla tych dzieci, które jej potrzebują. Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości, dlatego tak ważne są spotkania z logopedą w tym właśnie okresie.

- Integracja sensoryczna – terapia prowadzona jest w oddziale przedszkola przy ul. Ekologicznej 15/66 przez wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej. Dla każdego dziecka, które potrzebuje tego typu terapii tworzony jest indywidualny program terapeutyczny na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Terapia jest modyfikowana zgodnie z jej wynikami i rozwojem dziecka.

Zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne są prowadzone w oddziale przedszkola przy ul. Ekologicznej 15/66/ Zajęcia prowadzone tą metodą pozwalają dziecku lepiej poznać własne ciało oraz uprawnić motorykę dużą. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć pozwalają zwiększyć zaufanie dziecka do swojej siły i możliwości co procentuje podwyższeniem poziomu poczucia bezpieczeństwa.

Zajęcia Karate prowadzone są w oddziale przedszkola przy al. KEN 95 lok. 27. Na tych zajęciach dzieci uczą się samoobrony panowania nad emocjami . Ponadto aktywność fizyczna sprzyja zachowaniu prawidłowej postawy i prostego kręgosłupa. Dzieci przy okazji oczywiście świetnie się bawią i rozwijają swoją sprawność ruchową.