CENNIK

Jeden dla obu oddziałów.

W obu oddziałach, zarówno przy ul. Ekologicznej na Kabatach jak i przy al. KEN na Stokłosach obowiązuje ten sam cennik. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zajęcia Integracji Sensorycznej prowadzone są wyłącznie w oddziale na Kabatach (przy ul. Ekologicznej).

Skąd tak atrakcyjne ceny?

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości jaką daje prowadzenie prywatnego, kameralnego przedszkola w cenie zaś zbliżonej do przedszkola publicznego. Możliwe jest to dzięki dotacjom, które otrzymujemy z Urzędu Miasta. Jednakże wysokość kwoty dotacji dla przedszkoli państwowych jest sporo wyższa dlatego też, mimo bardziej racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, opłaty za opiekę całodzienną w naszym przedszkolu są jednak nadal wyższe. Warto zauważyć, że bardzo atrakcyjny jest karnet Niebieski przy korzystaniu z przedszkola przez część dnia. Karnet ten, szczególnie polecamy młodszym dzieciom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z przedszkolem. Dla nich codzienny pobyt w przedszkolu, ale tylko przez pół dnia, pozwala zachować równowagę pomiędzy atrakcjami zabaw grupowych i bliskością rodziców lub dziadków.

Jaką informację niesie cena?

Wysokość czesnego w przedszkolu to oczywiście bardzo ważna informacja ale również bardzo ważne jest to, czy wszystkie dzieci w przedszkolu traktowane są z godnością. Gwarantować to ma zawarcie w jednej kwocie opłat za wszystkie zajęcia grupowe jakie odbywają się w przedszkolu. Nauczyciel przychodząc poprowadzić zajęcia, zawsze prosi do siebie wszystkie dzieci. Żadne nie nie czuje się odrzucone.

Zasada stałej ceny.

Aktywna Edukacja Przedszkola.Asia jest przedszkolem z zasadami. Jedną z nich jest Zasada Gwarantowanej Ceny, która mówi: Od momentu zapisania dziecka, aż do ostatniego dnia korzystania z przedszkola cena jest stała. Dopuszczalna jest jedynie korekta o poziom inflacji.

DOKUMENTY


Karta Zgłoszenia do przedszkola .jpg 473kB .pdf 101kB .docx 51kB .doc 76kB 51kB
Umowa z Cennikiem Przedszkola .jpg 380kB .pdf 133kB .docx 145kB .doc 164kB 138kB
Sam Cennik Przedszkola .jpg 805kB .pdf 109kB .docx 146kB .doc 189kB 139kB
Statut Przedszkola EDUKACJA AKTYWNA.PL PRZEDSZKOLA.ASIA .jpg 1519kB .pdf 111kB .doc 79kB .docx 117kB .odt 73kB
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego na rok 2017/2018 .jpg 1758kB .pdf 251KB .doc 25kB .doc 78kB .odt 20kB
Program Wychowania Przedszkolnego Edukacji Aktywnej 1.5 .jpg 83kB .pdf 482kB .docx 123kB .doc 383kB .odt 83kB