CENNIK

Jeden dla obu oddziałów.

W obu oddziałach, zarówno przy ul. Ekologicznej na Kabatach jak i przy al. KEN na Stokłosach obowiązuje ten sam cennik. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zajęcia Integracji Sensorycznej prowadzone są wyłącznie w oddziale na Kabatach (przy ul. Ekologicznej).

Skąd tak atrakcyjne ceny?

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości jaką daje prowadzenie prywatnego, kameralnego przedszkola w cenie zaś zbliżonej do przedszkola publicznego. Możliwe jest to dzięki dotacjom, które otrzymujemy z Urzędu Miasta. Jednakże wysokość kwoty dotacji dla przedszkoli państwowych jest sporo wyższa dlatego też, mimo bardziej racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, opłaty za opiekę całodzienną w naszym przedszkolu są jednak nadal wyższe. Warto zauważyć, że bardzo atrakcyjny jest karnet Niebieski przy korzystaniu z przedszkola przez część dnia. Karnet ten, szczególnie polecamy młodszym dzieciom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z przedszkolem. Dla nich codzienny pobyt w przedszkolu, ale tylko przez pół dnia, pozwala zachować równowagę pomiędzy atrakcjami zabaw grupowych i bliskością rodziców lub dziadków.

Jaką informację niesie cena?

Wysokość czesnego w przedszkolu to oczywiście bardzo ważna informacja ale również bardzo ważne jest to, czy wszystkie dzieci w przedszkolu traktowane są z godnością. Gwarantować to ma zawarcie w jednej kwocie opłat za wszystkie zajęcia grupowe jakie odbywają się w przedszkolu. Nauczyciel przychodząc poprowadzić zajęcia, zawsze prosi do siebie wszystkie dzieci. Żadne nie nie czuje się odrzucone.

Zasada stałej ceny.

Aktywna Edukacja Przedszkola.Asia jest przedszkolem z zasadami. Jedną z nich jest Zasada Gwarantowanej Ceny, która mówi: Od momentu zapisania dziecka, aż do ostatniego dnia korzystania z przedszkola cena jest stała. Dopuszczalna jest jedynie korekta o poziom inflacji.