Społeczne Przedszkole to nowy projekt stworzony na prośbę rodziców,

którzy edukację swoich dzieci realizują własnymi siłami, wspólnie z innymi rodzicami i potrzebują wsparcia przedszkla tylko w ograniczonym zakresie.

Rodzinom uczącym dzieci w nieformalnych grupach udzielamy wszechstronnego wsparcia. Dzielimy się doświadczeniami i pomysłami, udostępniamy lokale i place zabaw przedszkola, wspieramy w realizacji pomysłów zarówno organizacyjnie, jak i materialnie. Nasi nauczyciele i pracownicy administracyjni są do Państwa dyspozycji. Program społecznego przedszkola koordynuje Pani dyrektor d/s dydaktycznych Justyna Piszcz