"Zerówka" czyli przedszkole dla najstarszych dzieci.

Do "zerówki" zapraszamy dzieci z rocznika 2011 oraz dzieci starsze których rodzice zdecydowali się na odroczenie obowiązku szkolnego.

Zerówka prowadzona metodą aktywnej edukacji jest gwarantem wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Wykorzystuje ona mechanizm naturalnej ciekawości świata u dzieci. Liczne warsztaty, podróże małe i duże, eksperymenty, obserwacje pozwalają małym odkrywcom świata w sposób ciekawy i niezwykle skuteczny poznawać otaczającą rzeczywistość i wykorzystywać swoje indywidualne predyspozycje rozwojowe.